Arjantin Tango Terimleri


İSPANYOLCA İNGİLİZCE TÜRKÇE
Adorno/s Embellishment Süsleme
Aficianado Düşkünlük. Deneyimsizlik. Meraklılık. Hevesli bir hayran veya takipçi. Tango gibi herhangi bir şeyin hayranı olan kişi
Amague Birinin kendi kendine yaptığı ya da yönlendirmeyle yaptığı süsleme. Dizler bir arada tutularak, bir bacak diğerinin önüne çok çabuk bir şekilde bükülür. Amague süsleme olarak kullanılır örneğin; ayak adım atmadan önce bir vuruş uygulayabilir
Arrependita Repentant Change Mind Birinin fikrini değiştirmek. Bir çiftin kalabalıkta en az yer kullanarak ve kısa bir anda geri dönmesini sağlayan adımların toplamı
Arrabalero Düşük sosyal statülü kişi. Kaba bir dil kullanan ve dobra dobra konuşan basit kişi
Arrastre Drag Sürüklemek
Atras Backwart Geriye Yönelmek
Axis Axis Kişinin dengesinin korunduğu, merkez düşey çizgi
Bailarin Profesyonel veya yetenekli dansçı
Bailango İnsanların dans ettiği yer anlamında kullanılan "Lunfardo" (Argo) kelimesi
Balanceo Derin kontrol, engelleme ve değiştirme
Barrida Sweep Süpürme hareketi - Ayak itme
Barrio Mahalle veya komşuluk
Basico Base Temel şablon. Birçok temel şablon vardır ve hepsi taban olarak adlandırılır. Bunların en bilineni "8'li temel adım"dır
Bicycletto Little Bicycle Süsleme. Erkek, kadının ayağını bisiklet sürermiş gibi taşıması
Bien Parado İyi duruş (abartısız), düz ve dik duruş
Boleo Volleying back & forth Bacağın kırbaçlama hareketi. Diz kapakları birbirinin yanında olacak şekilde, bir diz diğerinin arkasına doğru bükülür. Keskin bir şekilde destek bacağın üstünde döndürülür
Cabeceo Milongalarda belli bir uzaklıktan göz kontağı ve baş hareketleriyle dans partnerini belirlemede kullanılan geleneksel bir teknik
Cadena Chain Dairesel bir hareketle aynı hareketin defalarca ve devamlı olarak yapılması
Cadencia Rhythm Genellikle erkek tarafından ileri sola adım attığında kullanır. Çarpışmaları önlemek ve dar alanlarda yön değiştirmek için kullanılır. Ayrıca dansa başlamadan önce kadına dansın gideceğini düşündüğü ritmi vermek ve kadının doğru ayakla dansa başlıyacağından emin olmak için erkeğin ağırlığı ince bir şekilde değiştirmesi hareketine de denir
Caida Fall Erkek geriye adım atar, destek aldığı bacağı üstüne oturur ve kullandığı bacağının ağırlığını değiştirmeden öne cross yapar, bu arada kadını dışarı pozisyonda öne adım attırır, destek bacağı üzerinde oturtur ve diğer bacağıyla ağırlığını değiştirmeden geride cross yaptırır. Caida diğer yöne doğru da yapılabilir
Caminar/Caminada Walk Yürümek. Arjantin Tango'nun en önemli unsuru
Caminando/Valsiado Erkeğin 3 temel şablonda başladığı bir cross ve yürüme adımı. Erkek sağa dışarı doğru ileri adım attığında, sağ ayağı üstünde sağına doğru pivot yaparken, kadının sol ayağında pivot yapmasını sağlıyor, sola adım atıyor(kadın sağa) ve sağ bacağını kendine çekip ağırlığını değiştiriyor (kadın sol bacağıyla karşılık veriyor). Erkek daha sonra sola dışarı doğru öne adım atıyor, sol ayağı üstünde sola pivot yapıyor, sağa adım atıyor ve sol ayağını yanına çekip ağırlığını değiştiriyor. Erkek dışarı sağa pozisyona dönüyor ve harekete devam ediyor ya da kadını crossa götürüyor. Bu hareket tango veya vals de kullanılabilir
Candombe * Rio de la Plata bölgesinde siyah kölelerin soyundan gelenlerin yaptığı bir dans türü

* "Tamboril" isimli bir çeşit davulla yapılan afrikaya özgü müzik çeşidi

* Siyahların dans ettiği yer
Cangrejo The Crab Yürüyüş adımlarının defalarca tekrarlanması veya erkek, partnerinin yürüyüş yollarının yakınlarında dönerek ilerlediği sacadalar
Canyengue * Tango'nun bir çeşidi

* Düşük sosyal statülü kişi

* Çöküntü bölgelerinde insanların dans ettiği partiler

* Tellere el ve yayla ritmik olarak vuruldukça çift bas elde edilen ses
Caricias Caresses Partnerin vücudunun herhengi bir yerini ayak ya da bacakla nazik bir şekilde okşamak. Bunlar ince ve fazla göstermeden ya da aşırı olabilir
Carousel Takipçinin etrafındaki dairenin yönlendirici adımlar-kişileri kendi akslarında tutar
Carpa The Tent Erkek, kadını bir bacağının üstüne yönlendirmesi ve geriye doğru adım atmasının ardından ortaya çıkan figür. Kadının belli bir açıda erkeğin vücuduna doğru yatmasına neden olur
Castigada Punishment Genellikle ileri adım atmadan önce, paradolarda veya ocholarda kullanılan bir süslemedir
Chiche Destek ayağın etrafında kullanılan ayakla uygun zamanda müzikle yapılan küçük süsleyici vuruşlar. İstenildiği şekilde önde ya da arkada yapılabilir
Codigos Codes Buenos Aires'de dans partneri bulmaya yarayan davranışsal ve teknik kodları tanımlar
Colgada Hanging Partnerden uzağa, partner kıpırdayamayacak şekildeyken onu askı pozisyonunda bırakacak şekilde adım atılması
Compadre Çalışan sınıfta iyi giyimli ve çok maço, sorumluluk sahibi, cesur, iyi huylu ve onurlu adam
Compadrito Züppe, holigan, sokak pisliği, vahşi (Tangoyu onlar keşfetmiştir.)
Compas Beat Müzikteki vuruşlar
Confiteria Bailable Güzel bir atmosferi olan, iyi vakit geçirilebilecek ve tango yapılabilecek cafe tarzı yerler
Confiteria Style Pürüzsüz ve basit bir salon sitiline karşılık gelir
Corrida Run Temel adımdan ziyade kısa ve aralıklı ileri adımı yansıtır
Corrida Garabito Çiftin kendi aralarında değişimli olarak birbirlerine doğru adım attıkları bir milonga adımıdır. Erkek sağ bacağıyla adım atarken kadın sol adımı ile karşılık verir ve sonra birbirlerini karşılayacak şekilde pivot yaparlar. Bu hareket istenildiği kadar tekrarlanabilir
Corte Cut Müziği birçok vuruş kullanarak kesmek
Cortina Curtain Milongalarda, tandalar arasında çalınan kısa şarkılar
Cruzada Crossing Sağ/sol bacağın, sol/sağ bacağın önüne gelmesi
Cuadrado Bir kare, bir kutu adımı; daha çok milongalarda, klüp veya canyengue stili dansta kullanılır
Cuatro Kadın boştaki bacağını diğer bacağının dışına dizlerini birleşik tutarak ve dışardan bakıldığında 4 rakamı gibi görünecek şekilde hafifçe vurduğunda ortaya çıkan figür. Bu hareket sacadayla verilebilir veya boleo gibi durdurulmuş yönlendirmeyle verilebilir. Ya da kadının insiyatifinde gancho halinde veya gachodan sonra bir süsleme olarak kullanılabilir
Cucharita Spoon Kadının bacağı erkeğin bacağında kepçeyle bişey çıkarırmışçasına nazik bir şekilde yukarı çıkmasıdır. Genellikle kadının bacağı vuruş görüntüsü yaratması için öne ocholar sırasında verilir
Cunita Cradle Zamanı değerlendirmek ve küçük alanlarda yön değiştirmek için elverişli bir hareket olan, öne ve arkaya sallanılan adımlar. Bu hareket sağa ve sola da yapılabilir
Dedos Fingers/Toes Parmaklar, ayak parmakları
Derecha Right Sağ
Deslazamiento Displacement Partnerin bacağının ya da ayağının diğer kişinin bacağı ya da ayağıyla yer değiştirtilmesi. Sacada
Despacio Slowly Yavaşça
Dibujo Trace Partnerin ayağını izlemek
Dople Double Çift
Dople Tiempe Double Time Çift zamanlı
Eje Axis
Elevacion Lift Kaldırmak
Elevadas Ayakları yerde tutmadan dans etmek. Bu geçen yüzyılda tango kirli zeminlerde, gecekondularda ve düşük sınıf tavernalarda yapılırken kullanılan stildir. Tango daha düzgün yerlerde yapılmaya başladığında dansçılar yerle aşk yaşamaya başladılar, bu nedenle şimdi yeri okşamak
Enganche Hooking/Coupling Lider bir bacağı partnerin bacağının etrafına sardırdığında ortaya çıkar. Lider, takipçinin bacağının yerini içerden değiştirir
Enrosque Coil/Twist/Corkscrew Dolanmak veya kıvrılmak. Partner mulina yaparken lider bir ayağının üstünde hızla dönerek diğer ayağını dönen ayağın arkasından çengel yapar
Entrada Entrance Dansçı ileri yada tam tersi adım atarak partnerin bacakları arasına yer değiştirme yapmadan girdiğinde oluşur
Escuchar Listen Dinlemek
Espejo Mirror Kadın ve erkeğin aynı anda ön ocho yapması
Fanfarron Dramatik ve duygusal etki için ayağı müziğin ritmine göre yere vurmak ya da yere vurarak yürümek
Fantasia Performans stili Tango dansı
Firulete Embellishment/Ornament Süsleme. Dansçının yeteneğini sergilediği ve müziği yorumladığı komplike hareketler
Freno/Frena Brake Durmak
Gancho Hook Bacağın dizden kırılıp partnerin bacağını sardığı hızlı hareket
Giro Turn Partner mulina yaparken liderin bir ayağının üzerinde ve diğer ayağının parmaklarını önde tutarak keskin şekilde dönmesi
Golpecitos Little Toe Taps Düz ayakla; ayağın ön taban kısmı ya da ayak parmaklarının alt kısmıyla ritmik bir şekilde yere vuruş hareketiyle yapılan süsleme
Golpes Teo Taps Eğik ayakla yere parmaklarla vuruş yapmak ve bunu yaparken alttaki bacağın dizler bitişik şekilde sekmesine izin vermek
Grelas Woman Kadınlar için bir lunfardo terimi
Guapo Handsome Saygı duyulan ve arzulanan erkek
Guiar Lead/Guide Yönlendirmek
Juntos Together Tango'da elegant bir görüntü yaratmak, dengeyi sağlamak ve iletişimi temiz şekilde yapmak için her adımda ayak bilekleri ve dizlerin yan yana gelmesi veya birbirinin yakınından geçmesi gereklidir
Habanera Tangoya entegre edilen 19'uncu yüzyıldan kalma Afro-Kübana dansı
Hamaca Cunita için başka bir terim
Izquierda Left Sol
Lapiz Pencil Süsleme. Beklerken veya dönerken zeminde ayak parmakları veya boştaki bacağın iç kısmıyla dairesel hareketler ortaya çıkarmak. Bu küçük süslemeler şeklinde olabileceği gibi kadın mulinaya girmeden önce büyük süpürme hareketleri şeklinde de olabilir
Latizago Whip Boleo'da olduğu gibi bacağın kırbaçlama hareketini tanımlar
Lento Slowly Yavaşça
Liso Smooth Salon Tangosunun çok eski bir ismi
Llevada Sweep Erkek, kadının bacağını diğer bir adıma taşımak için kullandığında ortaya çıkar. Barridalar erkeğin kadını zemin boyunca birlikte ilerletmesi şeklinde normal adımların arasına serpiştirilir.
Lunfardo Tıpkı doktorların, avukatların, bilim adamlarının ihtiyaç duyduğu gibi hırsızlar da kendi aralarında gizli, polisler tarafından anlaşılmıyacak bir terminolojiye ihtiyaç duymuşlardır.

Bu orijinal terimler hırsızlar ve suçlular tarafından konuşulan yeni bir dil ortraya çıkarmıştır. Örneğin “saat” kolay çalındığı ve bütün gün durmadan çalıştığı için “aptal” anlamına gelen “bobo”dur. Bu dil İtalyanca ve Fransızca kelimeler açısından zengindir.

Bu dil zamanla tango şarkı sözlerinde de kullanılmıştır
Lustrada Shoe Shine Parlatmak veya cilalamak. Erkeğin pantolonuna ayakkabının vuruşları. Kadın tarafından ya da erkeğin kendisine yaptığı harekettir. Asla kadına yapılmaz
Media Luna Half Moon Ronda hareketine benzer bir dairesel süpürme hareketidir ama ayak her zaman yerdedir, havaya kalkmaz. Genellikle kadın tarafından yapılır ve bir sacada hareketiyle hareket verilir. Aynı zamanda kadını içeri gancho attırmak için de kullanılır
Milonga * Müzik terimi. Tangonun anası. Genellikle 4/4 vuruş olan yüksek tempodadır.

* Dans alanı ya da etkinliği
Milonguera * Geçmiş zamanlardaki dans salonlarında, kabarelerde ve gece kulüplerindeki kiralık kadın dansçılar

* Milongalara katılmaktan hoşlanan kadın

* Hayatı tango yapmak ve tango felsefesi etrafında dönen kadın

* Diğer tango dansçıları tarafından tangoda çok iyi olan ve tangonun özünü somutlaştıran kadınlara verilen isim
Milonguero * Milongalara katılmaktan hoşlanan erkek

* Hayatı tango yapmak ve tango felsefesi etrafında dönen kişi

* Gezgin halk müziği şarkıcısı

* Diğer tango dansçıları tarafından tangoda çok iyi olan ve tangonun özünü somutlaştıran erkeklere verilen isim
Milonguero Style Çok yakın tutuş pozisyonunda dans etme stiline Avrupalılar ve Kuzey Amerikalıların verdiği isimdir; aynı zamanda confiteria, kulüp ve apilado stilini de tanımlar. Genellikle Buenos Aireste çok kalabalık kulüplerde kullanılır. Milonguero stilinde çok yakın pozisyonda ve tamamen üst vücut kontağıyla dans edilir, partnerler birbirlerini buradan yönlendiriler ama asla birbirlerine yaslanmazlar ve basit yürüme ve dönüş adımları kullanırlar. Bu stil D’Arienzo veya Tanturi gibi orkestraların yaptığı daha ritmik müziklere dayanır
Milonguita Ahlakını kaybetmiş kadın
Mirrar/Mira! To Look Gözlemlemek
Molinete Windmill Küçük yel değirmeni. Takipçinin öne ve geriye ochoya benzer adımlarla takipçisini bir daire etrafında dönerek izlemesi
Mordida Sandwich/Bite Partnerlerden birinin ayağının diğerinin ayağı tarafından sandviçe alınması
Mordida Alto Dansçının, partnerin dizini kendi dizleriyle yakaladığı durumdur
Ochos Eights Takipçinin ayakları yerde 8’ler çizer, çok temel bir figürdür
Ocho Cortado Cut Eight Mulina ya da ocho tipi hareketler durdurulup geriye doğru gönderildiğinde meydana gelir. Kulüp stilinde bu hareketler genellikle çarpışmaları önlemek için kullanılır
Ocho Defrente/Ocho Adelente Front Eight Öne 8
Ocho Para Atras Geriye 8
Ochos En Espejo Aynadaki ocholar; erkek ve kadın aynı anda birbirlerinin hareketlerini aynalayacak şekilde öne ve geri ocholar yaparlar
Ochos En Espejo Aynadaki ocholar; erkek ve kadın aynı anda birbirlerinin hareketlerini aynalayacak şekilde öne ve geri ocholar yaparlar
Orillero Style Şehrin eteklerinde yapılan ve erkeğin vurgu değişiklikleriyle yaptığı bir takım hızlı ayak hareketleri tarafından şekillenen dans stili
Otra Vez -

Open/Close
Başka zaman; tekrar

Dans pozisyonundaykenki elleri ve kolları tanımlar. “açık” tutuşta yönlendiricinin sol eli ve takipçinin sağ eli; “kapalı” tutuşta yönlendiricinin sol eli ve kolu ve takipçinin sağ eli ve kolu
Paicas Girl Kızlar için kullanılan bir lunfardo terimi
Palanca Lever Sahne tangosunda zıplama ve kaldırma hareketlerinde kadına erkek tarafından verilen gizli destek
Parada Stop Kişinin kendisinin partnerin ayağını iterek hareket ettirip durdurması. Erkek kadını genellikle geri ocho ya da mulina hareketi yaparken durdurur ve bunu yaparken kadının sırtında ve destek kolunda bir baskı hissettirerek ve hareket kabiliyetini arttırmak için biraz aşağı çekerek durdurur. Kadın doğru şekilde durdurulduğunda ağırlık merkezde sağlanır. Erkek, ek ipucu olarak bacağını kadının ön bacağına değecek şekilde de uzatabilir ya da pivot yapıp kadının duruşunu aynalayacak şekilde geriye adım atabilir
Pasada Pass Over Erkek, kadını ayak kontağıyla durdurduğunda ve kendisinin açılmış ayağına doğru bir adım atmasını sağladığında gerçekleşir. Genellikle mordida ya da mulinanın sonunda kullanılır. Burada kadın erkeğin ayağına doğru adım atabileceği gibi parmak ucunun önünde gezdire debilir. Pasada kadına en fazla süsleme imkanı tanıyan hareketlerden biridir. Burada erkek, kadına istediği süslemeyi yapması için zaman tanımalıdır
Paso Basico Common Basic Birçok tango öğesinin temelidir
Pausa Pause Bekleme. Pozisyonu 2 veya daha fazla vuruş süresince korumak
Pebeta Girl Kadınlar için kullanılan bir lunfardo terimi
Picados Dönerken ya da öne doğru adım atarken topuğun hafifçe vurulmasıdır. Genellikle ocholarda ve öne yürüyüşlerde kullanılan ileri seviye bir süsleme hareketidir
Pinta Aooearence Sunum. Kıyafetleri, kendine dikkat etmeyi, duruşu, ifadeyi ve konuşma tarzını ve dünyaya uyum sağlamayı içerir
Planchadoras Milongalarda tüm gece hiç dans teklifi almadan oturan kadınlar için kullanılır. Bunun en önemli nedeni kadının yeterince iyi dans edememesidir. Bu kulağa çok acımasızca gelebilir ama birçok tango şiiri derki "Bırakın milongalarda dansa kaldırılmamanın bir sonucu olarak iyi dans etmeyi öğrensinler"
Porteno Buenos Airesteki bir liman kentinin yaşayanlarına verilen ad
Postura Posture Tango için doğru duruş, omuzların daima rahat olduğu ve merkez üzerinde öne ya da geriye, partnerin parmak uçları ve ayağın alt iç kısmıyla bastığı dimdik ve zarif bir duruştur
Practica Tango yapanlar için pratik yapılan zamanlardır.
Pocket Liderin, partnerin dışına doğru yürüdüğü her zaman
Rabona Crosslu bir yürüme adımı. Her vuruşta adım atarken iki vuruş arasında hızlıca öne veya arkaya yapılan cross.
Resolucion Tango Close Kapanış. Temel adımın sonu
Ritmo Rhythm Şarkıyı tanımlayan elemanların dışında vuruşları da içeren daha kompleks müzik yapısı
Rulo Curl Genellikle mulina hareketi sonunda kullanılır, erkek kadının önünde ayağıyla daireler çizer ve bitişte bir anda kadının ayağının önüne uzatır
Sacada Remove/With Draw Yer değiştirmek. Partnerin ayağını yer değiştirtmek. Kişnin ayağının ya da bacağının partnerin ayağı ya da bacağıyle yer değiştirilmesinin en yaygın halidir. Dansçı ayağını ya da bacağını partnerin boştaki bacağına doğru attığında, partnerin ağırlığı o bacağa geçer
Salida Exit Çıkış
Salida Cruzada Exit with Cross Temel adımın ilk yarısı
Salida de Gato Erkegin sol yana basladığı, sağ ayağını sol ileriye atması ve sol ayağıyla sağ ayağı arkasına cross yapmasıyla kadına ocho yaptırdığı temel adım çeşididir. (Kadın cross adıma girmeden sol ayağıyla sağ çaprazına adım atar ve ochoya başlar.)
Salon Sosyal dansa en fazla uyan tango stilidir. Her zaman dans çizgisi takip edilir ve diğerlerine karşı hep nazik olunur
Sandwichito Half Sandwich Partnerlerden birinin ayağı diğer partnerin ayakları arasında sandviç olur
Sentada Sit Position Oturuş. Ağırlık kırık olan dizin üzerindedir, diğer bacak gergin bir pozisyonda dizler birleşik olacak şekilde uzatılır
Tanda Genellikle 3 veya 5 parçadan oluşan dans müzikleri setleridir. Ya aynı orkestradan ya da aynı müzik türünden oluşur. Tandalar birbirinden tango olmayan kortina ya da perde adı verilen müziklerle ayrılır. Bu sırada kişiler dans edecekleri partnerlerini belirlerler. Cortinadan sonra aynı kişiyle dans edip etmemek kişinin tercihine kalmıştır. Eğer erkek kaba ya da hayal kırıklığı yaratan bir partnerse kadın teşekkür edip oturabilir
Tango Liso Ganço, sacada, boleo gibi süslü hareketlerin yapılmadığı ve en fazla ocho, mulina gibi hareketlerden oluşan tango stili
Tanguero/Tanguera ŞTangonun tarihi, müziği, sözleri gibi herhangi bir tangoyla ilgili konuda derin ve ciddi bir tutkuya sahip olan kişilere verilen addır. Arjantinde tangueroların çoğu tahsilli, müzikle ilgilenen ya da orkestralarda yer alan kişilerdir. Bir kişi tanguero olmadan milongero ya da milongero olmadan tanguero olabilir. Ayrıca kişi milongero ya da tanguero olmadan da iyi bir dansçı olabilir. Ancak milongalara katılmaya başladıktan ve belli bir yakınlığa geldikten sonra milongero olabilir
Tijera Scissor Genellikle erkek tarafından yapılan bir harekettir. Erkeğin uzatılmış ayağı destek ayağının önüne doğru ağırlık verilmeksizin cross pozisyonuna çekilir. Aynı zamanda erkeğin kadının sağına ya da soluna adım attığı bacağıyla kadının, bacağının dışına dokunduğu ve kendine arkadan cross yaptığı ve aynı zamanda da bu hareketle kadının bacağını önde cross'a ittiği hareketi de tanımlar. Ayrıca sahne tangosunda kadının bacaklarını yukarı doğru salladığı; ikinci bacak yükselirken ilk bacağın aşağı indiği bir zıplama hareketidir
Traspie Triple Step Cross yapılan bir yürüme adımıdır. 2 vuruşta dansçı herhangi bir ayağıyla ve herhangi bir yöne adım-cros-adım yapar
Quartas Poses Şarkı sonunda dramatik bir gösterişle dansetmektir. Daha geniş dramatik olanlar şov amaçlı olarak kullanılır, daha küçükleri ise Salon stilinde kullanılır ama hiçbir zaman Milongero stilinde kullanılmaz
Quebrada Break/Broken Kadının bir ayağı üzerinde durduğu ve diğer ayağının rahat pozisyonda, destek ayağın arkasında asılı kaldığı pozisyondur. Bazen kadının neredeyse tüm ağırlığını erkeğe verdiği durumlarda görülür. Ayrıca dansçıların üst vücutlarının ve kalçalarının zıt bir şekilde birbirlerine çevrildiği ve kırık bir dans çizgisi yaratacak şekilde kullanılan, ayağın içeri doğru esnek olduğu pozisyondur
Vals Waltz Tango vals. Arjantin vals. Bazen Vals Criolo ya da Vals Cruzado anlamında da kullanılır. Tartışmalı olarak en güzel dans olarak adlandırılır
Vareodor At yarışlarından; atlara yürüten ama binmesine asla izin verilmeyen adamlara denir. Tangoda bütün kadınlarla dans edip flört eden ama kimse tarafından gerçekten araya alınmayan kişilere denir. Ayrıca ancak atları yürütebilecek beceriksiz ve bencilce yönlendiren erkeklere denir
Viborita Viper Küçük yılan. Erkeğin sağ bacağını partnerinin bacakları arasına yerleştirdiği ve sağ bacağının ve ayağının kayma hareketiyle önce sol sonra sağ bacağına sacada yaptığı harekettir
Vulgado Colgado'daki gibi partnerler birbirlerine doğru asılırlar
Zapatazo Shoe Tabs Dansçının kendi ayakkabılarını birbirine vurması
Zarandeo Öne arkaya sallanarak bir yerde pivot yapıp kadını tam zamanında önüne almak
Top